Ooievaars zitten weer luid te klepperen in het Reestdal

Op de grens van de provincies Overijssel en Drenthe slingert de Reest. De smalle beek is de levensader van een eeuwenoud landschap met oogstrelende natuur. Elk jaar ontrollen zich in het Reestdal kleurige bloementapijten. Het is een feest voor het oog.

Het Reestdal biedt een fantastisch gevarieerd landschap. Heidevelden, akkers, hooilanden, hakhoutbosjes en houtwallen liggen dichtbij elkaar. Openheid en beslotenheid, hoogtes en laagtes wisselen elkaar voortdurend af. Kleine nederzettingen als Den Huizen, Rabbinge, Den Kaat en Wildenberg zijn klein gebleven. De bewoners gingen in Oud Avereest ter kerke; de oude kerkenpaden liggen er nog altijd. Ook de paden waarlangs het vee van en naar de heidevelden liep, zijn nog herkenbaar.

Terug van weggeweest
Het is een landschap dat vanaf de middeleeuwen door boeren is gevormd. Een rijk landschap. Vanwege de geschiedenis, die nog zo goed terug te vinden is, en vanwege de vele planten en dieren die er voorkomen. In het voorjaar en de zomer bloeien dotters, ratelaars, koekoeksbloemen, pinksterbloemen en moeraskartelblad uitbundig. Van de talrijke vogels is de laatste jaren de ooievaar weer helemaal terug van weggeweest. Deze vogel met zijn hoge stelten was zo goed als verdwenen uit ons land. Maar door de inzet van speciale opvangcentra, zoals De Lokkerij in De Wijk (bij Meppel), zitten de ooievaars weer luid te klepperen in het Reestdal.

Meer geluk dan wijsheid
Dat het kleinschalige landschap van het Dal van de Reest zo goed bewaard is gebleven, is meer geluk dan wijsheid. Diverse keren bogen de bestuurders van Overijssel en Drenthe zich over de vraag hoe ze van de beek een mooie kaarsrechte sloot konden maken. Dat kan natuurlijk allee maar als er stukjes grond aan weerszijden van de Reest van provincie zouden wisselen. Die puzzel konden ze maar niet oplossen. Gelukkig maar. Nu spant Landschap Overijssel zich in om dit bijzondere landschap ook voor de toekomst te behouden.

Ook met de das gaat het goed
Terwijl je de ooievaar overal in de hooilanden van het Reestdal kunt zien, leeft de das een verborgen bestaan. Het is het grootste roofdier dat in ons land leeft. In het Reestdal leven er weer zo’n dertig tot veertig. Dassen leven in grote ondergrondse burchten. ’s Nachts trekken ze erop uit om voedsel te zoeken, zoals regenwormen, maar ook muizen, mollen, maïs, slakken en rijpe bessen.

Startpunt wandelingen
In een karakteristieke boerderij in Oud Avereest is natuurinformatiecentrum De Wheem gevestigd. Het is het startpunt van verschillende mooie wandel- en fietsroutes door het Reestdal. De Wheem ligt recht tegenover de Ned. Herv. Kerk in Oud Avereest aan de weg Balkbrug-De Wijk. Het infocentrum is op zaterdag en zondag geopend van 13.00 tot 17.00 uur en in Julie en augustus ook op dinsdag en woensdag van 13.00 tot 17.00 uur.