Nieuwe Regge groeit uit tot vogelparadijs

De Regge is bezig weer een echte rivier te worden. Over enkele jaren stroomt hij weer met grote lussen door het landschap van Goor tot Ommen, waar hij uitmondt in de Vecht. Nu al kun je er prachtig wandelen en fietsen.

De Regge was ooit negentig kilometer lang. Door het rechttrekken van de rivier de afgelopen 150 jaar is daar nog maar dertig kilometer van over. Eigenlijk was de Regge een kanaal geworden. Maar nu we door de klimaatverandering met meer water te maken krijgen, is het waterschap begonnen verschillende meanders, zoals de slingers van een rivier heten, te herstellen. Immers, een langere rivier betekent meer ruimte om water op te vangen.

Geweldige opsteker
Voor natuur en landschap is dat een geweldige opsteker. De Regge mag z’n omgeving weer boetseren. Hij gaat hoge buitenbochten maken en licht glooiende binnenbochten. Het water kan hier en daar weer buiten de oevers treden. De eerste stukken zijn inmiddels klaar. Daar zit weer leven in het landschap. Vooral vogels zitten er al volop. Voor hen is dit een ideaal leefgebied. IJsvogels, oeverzwaluwen, leeuweriken, eenden, kwikstaarten, patrijzen, aalscholvers. Ze horen allemaal thuis in dit landschap. En wie weet, vinden in de toekomst ook bevers en otters hun weg naar de hernieuwde Regge.

Gedaantewisseling
Vooral ten noorden van Nijverdal is al goed te zien welke gedaantewisseling het landschap ondergaat. Op oude akkers, essen genoemd, groeit weer rogge, op zandkoppen staan eikenbosjes hoog boven de rivier, op lagere plekken ontstaan bosjes van wilg, es en sleedoorn, in de weilanden langs de oevers grazen in alle rust koeien van boeren uit de omgeving.

De Enterse Zomp
De Regge is een rivier die het moet hebben van regenwater. In het verleden kon de rivier bij veel neerslag wel een kilometer breed zijn. Maar in droge tijden kon de Regge even goed droog staan. Om goederen te vervoeren is een speciale boot gemaakt: de Enterse Zomp. Het was een licht, plat schip met heel weinig diepgang, dat alleen in Enter gebouwd werd. Maar zelfs dan viel het nog niet altijd mee om op de Regge te varen. Met stuwtjes en tijdelijke dammetjes probeerden schippers zo veel diepgang te krijgen dat ze weer verder konden. Ook vaart de EMS Reggstroom op de Regge. Deze unieke fluisterboot biedt plaats aan 25 personen en is overdekt. Ook is de Regge te ontdekken per electrisch fluisterbootje die u zelf mag besturen.

Fietsen langs de Regge
Op de fiets kunt u de nieuwe, natuurlijke Reggestreek heel goed beleven. Langs de rivier ligt een fietspad, die u langs de meanders voert.