Bloemenpracht in Dal van de Mosbeek

Water. Dat is waar het om draait in het Dal van de Mosbeek. De overweldigende bloemenpracht in het gebied is te danken aan het schone water dat uit de grond omhoog komt. Een ideaal gebied voor een mooie, zomerse wandeling.

Het Dal van de Mosbeek, ten noorden van Vasse, is van oorsprong een nat gebied. Op veel plekken op en bij de heuvels komt water aan de oppervlakte. Omdat er nogal wat leem in de bodem zit, kan het water uit deze bronnen bijna niet meer wegzakken. Zo vormen zich kleine stroompjes water in het dal, die samenkomen in de Mosbeek.

Herstel van de bronnen
In de loop van de tijd waren er nogal wat van deze bronnen onder een laag grond geschoven, zodat boeren hun land beter konden bewerken. Sinds enkele jaren werkt Landschap Overijssel aan het herstel van deze bronnen. Met succes. Waar het schone water weer aan de oppervlakte komt, komen bijzondere planten terug, zoals het gele beenbreek, de paars en roze gevlekte orchidee en de bijna witte parnassia. En waar veel bloeiende bloemen zijn, zijn ook veel vlinders.

Watermolens gerestaureerd

Aan de Mosbeek stonden vroeger drie watermolens. Twee daarvan staan er nog: de Molen van Frans en de Molen van Bels. Beide watermolens zijn gerestaureerd en draaien weer. Ze begonnen als papiermolens, maar zijn later omgebouwd tot korenmolens. Maar dat was niet de enige activiteit, zo bleek bij het uitbaggeren van de vijver bij de Molen van Frans. Er werden restanten van vlas gevonden. Kennelijk legden boeren vlas in de vijver, zodat de stengels zacht zouden worden. Dat gebeurde ook in de Mosbeek, reden waarom hij in de buurt ook bekend staat als ‘Vlasbeek’. In de Molen van Frans heeft Landschap Overijssel een natuurinformatiecentrum.

Vliegende tapijt

De bloemrijke weilanden in het Dal van de Mosbeek moeten eens per jaar gemaaid worden. Om te voorkomen dat de natte, zachte bodem beschadigt raakt, gebruikt Landschap Overijssel speciale, lichte machines. Voor de afvoer van het maaisel wordt een groot stuk zeil gebruikt. Als het maaisel erop ligt, trekt een lier het zeil uit het weiland. Het zeil heeft al een bijnaam: vliegend tapijt.

Wandelen en fietsen

Bij het Dal van de Mosbeek ligt aan de Oosteriksweg bij Mander een parkeerplaats. Ook bij de Molens van Frans en Bels zijn parkeerplaatsen; deze liggen aan de Oosteriksweg 26 en de Bergweg 9. Door het natuurgebied lopen diverse wandel- en fietsroutes, zoals het Noaberpad, het Streekpad Twente en de ATB Spot Route. Het Dal van de Mosbeek is ook opgenomen in het Wandelnetwerk Twente en het Fietsnetwerk Twente. In de Molen van Frans is een natuurinformatiecentrum van Landschap Overijssel. Iedere zondag is het centrum geopend van 10.00 tot 17.00 uur. In de maanden juli en augustus ook op woensdag.